Sitek, B. (2019). PERSPEKTYWA BADAŃ NAD PRAWEM RZYMSKIM W KONTEKŚCIE PRAWA MUNICYPALNEGO. Zeszyty Prawnicze, 19(1), 117-134. https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.1.07