Zabłocka, M. (2019). POCZĄTKI ADROGACJI NIEDOJRZAŁYCH W PRAWIE RZYMSKIM. Zeszyty Prawnicze, 19(1), 173-188. https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.1.10