Rosiak, Łukasz. (2019). GLOSA APROBUJĄCA DO WYROKU IZBY KARNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 29 MAJA 2018 R. O SYGN. AKT II KK 99/18. Zeszyty Prawnicze, 19(2), 277-286. https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.2.13