Sondel Cedarmas, J. M. (2019). OD ‘NECESSITAS NON HABET LEGEM’ DO RACJI STANU. KILKA UWAG O REWOLUCJI W JĘZYKU POLITYKI W SZESNASTOWIECZNYCH WŁOSZECH. Zeszyty Prawnicze, 19(3), 7-30. https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.01