Golonka, A. (2019). WYSTĘPEK FINANSOWANIA TERRORYZMU (ART. 165A K.K.) W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZE STRONĄ PODMIOTOWĄ TEGO PRZESTĘPSTWA. Zeszyty Prawnicze, 19(3), 91-114. https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.04