Ogrodnik-Kalita, A. (2019). PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO W SPRAWACH O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW. Zeszyty Prawnicze, 19(3), 231-254. https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.10