Nancka, G. (2019). MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „PRAWO RZYMSKIE JAKO FUNDAMENT EUROPEJSKIEJ KULTURY PRAWNEJ: DOŚWIADCZENIA UKRAINY I POLSKI”, LWÓW, 9-10 KWIETNIA 2019 R. Zeszyty Prawnicze, 19(3), 301-304. https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.14