Dyjakowska, M. (2016). ‘SUPERFICIES’ – RZYMSKIE KORZENIE PRAWA ZABUDOWY. Zeszyty Prawnicze, 15(1), 5-32. https://doi.org/10.21697/zp.2015.15.1.01