Kubiak, P. (2016). STAN NIETRZEŹWOŚCI JAKO „AFEKT” W RZYMSKIM PRAWIE KARNYM?. Zeszyty Prawnicze, 15(1), 33-52. https://doi.org/10.21697/zp.2015.15.1.02