Gapska, E., & Gapski, M. P. (2016). DORĘCZENIE PISMA DOROSŁEMU DOMOWNIKOWI W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH. Zeszyty Prawnicze, 15(1), 159-204. https://doi.org/10.21697/zp.2015.15.1.08