Kamińska, R. (2016). ZJAWISKO KRADZIEŻY WODY PUBLICZNEJ W STAROŻYTNYM RZYMIE. Zeszyty Prawnicze, 14(3), 87-116. https://doi.org/10.21697/zp.2014.14.3.05