Dyjakowska, M. (2016). ‘DAMNATIO MEMORIAE’ JAKO ŚRODEK WALKI Z OPOZYCJĄ POLITYCZNĄ. Zeszyty Prawnicze, 11(4), 137-159. https://doi.org/10.21697/zp.2011.11.4.06