Kabat-Rudnicka, D. (2016). PRAWO RZYMSKIE A EUROPEJSKA TRADYCJA PRAWNA. Zeszyty Prawnicze, 11(4), 191-207. https://doi.org/10.21697/zp.2011.11.4.08