KuryƂowicz, M. (2016). OD TOTALITARYZMU DO HUMANITARYZMU. LITERACKIE WIZJE PRAWA RZYMSKIEGO. Zeszyty Prawnicze, 11(1), 13-37. https://doi.org/10.21697/zp.2011.11.1.02