Kordasiewicz, S. (2016). ZAKRES ZASTOSOWANIA EDYKTU ‘NAUTAE, CAUPONES, STABULARII UT RECEPTA RESTITUANT’. Zeszyty Prawnicze, 11(1), 163-180. https://doi.org/10.21697/zp.2011.11.1.09