ROSIAK, ƁUKASZ. NOWELIZACJA ART. 209 KODEKSU KARNEGO. ANALIZA PROPONOWANYCH ZMIAN. Zeszyty Prawnicze, v. 17, n. 2, p. 103-129, 10 sty. 2018.