SITEK, B. PERSPEKTYWA BADAŃ NAD PRAWEM RZYMSKIM W KONTEKŚCIE PRAWA MUNICYPALNEGO. Zeszyty Prawnicze, v. 19, n. 1, p. 117-134, 17 kwi. 2019.