ROSIAK, ŁUKASZ. GLOSA APROBUJĄCA DO WYROKU IZBY KARNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 29 MAJA 2018 R. O SYGN. AKT II KK 99/18. Zeszyty Prawnicze, v. 19, n. 2, p. 277-286, 11 lip. 2019.