SONDEL CEDARMAS, J. M. OD ‘NECESSITAS NON HABET LEGEM’ DO RACJI STANU. KILKA UWAG O REWOLUCJI W JĘZYKU POLITYKI W SZESNASTOWIECZNYCH WŁOSZECH. Zeszyty Prawnicze, v. 19, n. 3, p. 7-30, 9 paź. 2019.