OGRODNIK-KALITA, A. PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO W SPRAWACH O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW. Zeszyty Prawnicze, v. 19, n. 3, p. 231-254, 9 paź. 2019.