NANCKA, G. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „PRAWO RZYMSKIE JAKO FUNDAMENT EUROPEJSKIEJ KULTURY PRAWNEJ: DOŚWIADCZENIA UKRAINY I POLSKI”, LWÓW, 9-10 KWIETNIA 2019 R. Zeszyty Prawnicze, v. 19, n. 3, p. 301-304, 9 paź. 2019.