DYJAKOWSKA, M. ‘SUPERFICIES’ – RZYMSKIE KORZENIE PRAWA ZABUDOWY. Zeszyty Prawnicze, v. 15, n. 1, p. 5-32, 5 grudz. 2016.