GAPSKA, E.; GAPSKI, M. P. DORĘCZENIE PISMA DOROSŁEMU DOMOWNIKOWI W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH. Zeszyty Prawnicze, v. 15, n. 1, p. 159-204, 5 grudz. 2016.