KACZAN, D. ZASTOSOWANIE KOMÓREK ROZRODCZYCH I ZARODKÓW W PROCEDURZE MEDYCZNIE WSPOMAGANEJ PROKREACJI. Zeszyty Prawnicze, v. 16, n. 3, p. 71-95, 10 grudz. 2016.