KURYƁOWICZ, M. OD TOTALITARYZMU DO HUMANITARYZMU. LITERACKIE WIZJE PRAWA RZYMSKIEGO. Zeszyty Prawnicze, v. 11, n. 1, p. 13-37, 21 grudz. 2016.