Tarwacka, Anna. 2016. „O URZĘDZIE KONSULA 10 TYTUŁ 1 KSIĘGI DIGESTÓW TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ”. Zeszyty Prawnicze 11 (1), 421-24. https://doi.org/10.21697/zp.2011.11.1.22.