Jońca, Maciej. 2022. „KSIĄDZ STANISŁAW PŁODZIEŃ I JEGO «RZYMSKI PROCES CYWILNY» (BU KUL, RKPS 1443A)”. Zeszyty Prawnicze 22 (4):93-110. https://doi.org/10.21697/zp.2022.22.4.05.