Kubala, Maciej. 2023. „LIST 153 ŚW. AUGUSTYNA TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ CZĘŚĆ I”. Zeszyty Prawnicze 23 (3):283-308. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/13255.