Rosiak, Łukasz. 2018. „NOWELIZACJA ART. 209 KODEKSU KARNEGO. ANALIZA PROPONOWANYCH ZMIAN”. Zeszyty Prawnicze 17 (2), 103-29. https://doi.org/10.21697/zp.2017.17.2.05.