Sitek, Bronisław. 2019. „PERSPEKTYWA BADAŃ NAD PRAWEM RZYMSKIM W KONTEKŚCIE PRAWA MUNICYPALNEGO”. Zeszyty Prawnicze 19 (1), 117-34. https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.1.07.