Kluza, Jan. 2019. „PRZESTĘPSTWO ZNIEWAŻENIA MIEJSCA PAMIĘCI ORAZ KRADZIEŻY DOBRA O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA KULTURY. UWAGI NA TLE WYROKU SĄDU REJONOWEGO W OŚWIĘCIMIU Z 17 STYCZNIA 2018 R. ORAZ SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE Z 27 GRUDNIA 2017 R.”. Zeszyty Prawnicze 19 (2), 199-213. https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.2.07.