Rosiak, Łukasz. 2019. „GLOSA APROBUJĄCA DO WYROKU IZBY KARNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 29 MAJA 2018 R. O SYGN. AKT II KK 99/18”. Zeszyty Prawnicze 19 (2), 277-86. https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.2.13.