Sondel Cedarmas, Joanna Małgorzata. 2019. „OD ‘NECESSITAS NON HABET LEGEM’ DO RACJI STANU. KILKA UWAG O REWOLUCJI W JĘZYKU POLITYKI W SZESNASTOWIECZNYCH WŁOSZECH”. Zeszyty Prawnicze 19 (3), 7-30. https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.01.