Golonka, Anna. 2019. „WYSTĘPEK FINANSOWANIA TERRORYZMU (ART. 165A K.K.) W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZE STRONĄ PODMIOTOWĄ TEGO PRZESTĘPSTWA”. Zeszyty Prawnicze 19 (3), 91-114. https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.04.