Ogrodnik-Kalita, Agnieszka. 2019. „PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO W SPRAWACH O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW”. Zeszyty Prawnicze 19 (3), 231-54. https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.10.