Nancka, Grzegorz. 2019. „MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA «PRAWO RZYMSKIE JAKO FUNDAMENT EUROPEJSKIEJ KULTURY PRAWNEJ: DOŚWIADCZENIA UKRAINY I POLSKI», LWÓW, 9-10 KWIETNIA 2019 R.”. Zeszyty Prawnicze 19 (3), 301-4. https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.14.