Kwiatkowski, Wojciech. 2016. „FEDERALNE PRAWO ŁASKI W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI”. Zeszyty Prawnicze 15 (3), 71-94. https://doi.org/10.21697/zp.2015.15.3.04.