Dyjakowska, Marzena. 2016. „‘SUPERFICIES’ – RZYMSKIE KORZENIE PRAWA ZABUDOWY”. Zeszyty Prawnicze 15 (1), 5-32. https://doi.org/10.21697/zp.2015.15.1.01.