Kubiak, Przemysław. 2016. „STAN NIETRZEŹWOŚCI JAKO «AFEKT» W RZYMSKIM PRAWIE KARNYM?”. Zeszyty Prawnicze 15 (1), 33-52. https://doi.org/10.21697/zp.2015.15.1.02.