Gapska, Edyta, i Maciej P. Gapski. 2016. „DORĘCZENIE PISMA DOROSŁEMU DOMOWNIKOWI W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH”. Zeszyty Prawnicze 15 (1), 159-204. https://doi.org/10.21697/zp.2015.15.1.08.