Kamińska, Renata. 2016. „ZJAWISKO KRADZIEŻY WODY PUBLICZNEJ W STAROŻYTNYM RZYMIE”. Zeszyty Prawnicze 14 (3), 87-116. https://doi.org/10.21697/zp.2014.14.3.05.