Antas, Marek, i Jakub M. Łukasiewicz. 2016. „DWUGŁOS W SPRAWIE POJĘCIA ŚWIADCZENIA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM – CHARAKTER PRAWNY SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA”. Zeszyty Prawnicze 16 (2), 103-20. https://doi.org/10.21697/zp.2016.16.2.05.