Kaczan, Damian. 2016. „ZASTOSOWANIE KOMÓREK ROZRODCZYCH I ZARODKÓW W PROCEDURZE MEDYCZNIE WSPOMAGANEJ PROKREACJI”. Zeszyty Prawnicze 16 (3), 71-95. https://doi.org/10.21697/zp.2016.16.3.04.