Kuryłowicz, Marek. 2016. „OD TOTALITARYZMU DO HUMANITARYZMU. LITERACKIE WIZJE PRAWA RZYMSKIEGO”. Zeszyty Prawnicze 11 (1), 13-37. https://doi.org/10.21697/zp.2011.11.1.02.