Jońca, M. (2022) „KSIĄDZ STANISŁAW PŁODZIEŃ I JEGO «RZYMSKI PROCES CYWILNY» (BU KUL, RKPS 1443A)”, Zeszyty Prawnicze, 22(4), s. 93–110. doi: 10.21697/zp.2022.22.4.05.