Kubala, M. (2023) „LIST 153 ŚW. AUGUSTYNA TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ CZĘŚĆ I”, Zeszyty Prawnicze, 23(3), s. 283–308. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/13255 (Udostępniono: 14 kwiecień 2024).