Rosiak, Łukasz (2018) „NOWELIZACJA ART. 209 KODEKSU KARNEGO. ANALIZA PROPONOWANYCH ZMIAN”, Zeszyty Prawnicze, 17(2), s. 103-129. doi: 10.21697/zp.2017.17.2.05.