Tarwacka, A. (2018) „NIEPRAWDĄ JEST TO, CO VERRIUS FLACCUS POZOSTAWIŁ NAPISANE W DRUGIEJ KSIĘDZE DZIEŁA, KTÓRE POŚWIĘCIŁ NIEJASNYM FRAGMENTOM MÓW KATONA, NA TEMAT ZATRZYMANEGO NIEWOLNIKA AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 17,6 TEKST – TŁUMACZENIE - KOMENTARZ”, Zeszyty Prawnicze, 17(3), s. 231-236. doi: 10.21697/zp.2017.17.3.09.