Godek, S. (2019) „‘ALE I PRAWA POLSKIE NIE Z INNEGO TEŻ źRóDŁA CZERPANE BYŁY’, CZYLI O ZAPOMNIANYM GŁOSIE NA TEMAT ROLI PRAWA RZYMSKIEGO W PRZEDROZBIOROWEJ RZECZYPOSPOLITEJ”, Zeszyty Prawnicze, 19(1), s. 73-84. doi: 10.21697/zp.2019.19.1.04.