Sitek, B. (2019) „PERSPEKTYWA BADAŃ NAD PRAWEM RZYMSKIM W KONTEKŚCIE PRAWA MUNICYPALNEGO”, Zeszyty Prawnicze, 19(1), s. 117-134. doi: 10.21697/zp.2019.19.1.07.